TÍCH HỢP HỆ THỐNG PHẦN MỀM

Trên thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp thường có xu hướng trang bị cho các bộ phận chức năng các phần mềm chuyên dụng, giúp họ nâng cao hiệu quả công việc. Nhưng bài toán bất cập ở đây việc báo cáo đưa ra nhiều khi "Khập Khiển" giửa các phòng ban, nhiều khi báo cáo còn ghép nối và điều chỉnh bằng tay, các kết quả thu được của các phần mềm riêng rẽ. Hay thậm chí, Doanh nghiệp đang sử dụng một giải pháp tổng thể trong doanh nghiệp có nhu cầu trao đổi thông tin với các đối tác thương mại, khách hàng bên ngoài và họ cần một giải pháp tổng thể hơn nữa.

Bạn cần một giải pháp đủ tin cậy để tránh những sai sót trong việc lấy dữ liệu từ phần mềm này, nhập dữ liệu đầu vào, giảm thời gian, nhân sự hay để tiện lấy báo cáo các giao dịch chứng từ, hóa đơn ...

Thực kế neo trên cho thấy cần phải có thể cung cấp phần mềm có thể giải quyết được nhu cầu trên

Những lợi ích của tích hợp phần mềm

Ngăn chặn sai số

Ngăn chặn các lỗi xảy ra bởi việc nhập dữ liệu thủ công

Tiết kiệm nguồn nhân lực

Phân bổ lại nguồn lực có giá trị để tập trung vào các quá trình phát triển kinh doanh

Giao dịch an toàn

Giao dịch trao đổi dữ liệu an toàn dựa trên quyền truy cập cho phép đưa ra quyết định nhanh hơn trên toàn doanh nghiệp

Tốc độ xoay vòng vốn

Tốc độ quá trình xoay vòng tiền mặt tức thì

Dịch vụ khách hàng hoàn hảo

Giải pháp đơn giản hóa cách hỗ trợ khách hàng

Loại bỏ chi phí

Loại bỏ các khoản bồi hoàn tốn kém và không cần thiết.