Plesk VPS Hosting

Gói cơ bản

Tiết kiệm 40%

349.000

Vnđ/Tháng

Hãy bắt đầu

Cpu: Intel® Xeon® D-2141I Processor

CORE : 2 Cores

40 GB SSD Disk Space

4 GB RAM

Free Plesk 10 Domain License

Bandwidth : Unlimited

IP : 01

Gói nâng cao

Tiết kiệm 40%

919.000

Vnđ/Tháng

Hãy bắt đầu

Cpu: Intel® Xeon® D-2141I Processor

CORE : 3 Cores

80 GB SSD Disk Space

6 GB RAM

Free Plesk 10 Domain License

Bandwidth : Unlimited

IP : 01

Gói Cao Cấp

Tiết kiệm 50%

1.379.000

Vnđ/Tháng

Hãy bắt đầu

Cpu: Intel® Xeon® D-2141I Processor

CORE : 4 Cores

120 GB SSD Disk Space

8 GB RAM

Free Plesk 10 Domain License

Bandwidth : Unlimited

IP : 01

Available Add Ons: cPanel @ $8.49 | Plesk renews @ $5.49 | SAN Storage Starts@ 0-50 GB / $2.50

Đặc tính kỹ thuật VPS

Plesk là bảng điều khiển lưu trữ web tương thích với Windows và Linux, cho phép bạn dễ dàng quản lý các khía cạnh khác nhau của tài khoản lưu trữ của mình như - tệp, ứng dụng, tài khoản khách hàng cũng như tài khoản email trên máy chủ. Nó cung cấp cho người dùng một GUI đơn giản và tiện lợi (Giao diện người dùng đồ họa) cho phép một người bắt đầu kinh doanh lưu trữ nhanh chóng và duy trì nó mà không cần nhiều nỗ lực. Lưu trữ VPS Plesk của chúng tôi chỉ cung cấp cài đặt Plesk trên các bản phân phối Linux.

Hãy gọi chúng tôi để có sự tư vấn tốt nhất: +84.02363.503355

Chúng tôi cung cấp hosting 800,000 Websites Since 2005